Styret i SNMK pr. mai 2016

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 2 medlemmer og 2 varamedlem. NHO Sjøfart/Kystrederiene  oppnevner 1 medlem og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem. Det kan når som helst oppnevnes nytt medlem og varamedlem til styret.
 

Geir Hagerupsen

Leder

Geir Hagerupsen
Norsk Sjømannsforbund, områdeansvarlig for forbundets tariffarbeid

Hege-Merethe Bengtsson DNMF

Styremedlemmer

Hege-Merethe Bengtsson
Det norske maskinistforbund, generalsekretær

Morten Kveim NSOF_700x467

Morten Kveim
Norsk Sjøoffisersforbund, avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Kenneth Erdal

Kenneth Erdal
Kystrederiene, rådgiver

Einar Monstad_1024x1536_cropped_816x833

Einar Monstad
Color Line AS, konserndirektør HR

Rune Vikse

Rune Vikse
Sjøfartsdirektoratet, underdirektør ved kontroll og inspeksjonsavdelingen

Karin Gjerløw Høidahl

Karin Gjerløw Høidahl
Norges Rederiforbund, seksjonsleder

 

 

Varamedlemmer:

Odd Rune Malterud
Det norske maskinistforbund
 
Trond Løfgren
Norsk Sjøoffisersforbund

Line Heimstad
Norsk Sjømannsforbund

Helge Otto Mathisen
Color Line AS

Jack-Arild Andersen
Sjøfartsdirektoratet


Frode Sund
NHO Sjøfart


Jostein B. Vaagland
Norges Rederiforbund

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut