Styret i SNMK

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 2 medlemmer og 2 varamedlem. NHO Sjøfart/Kystrederiene  oppnevner 1 medlem og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem. Det kan når som helst oppnevnes nytt medlem og varamedlem til styret.

2019-01-30

Styret i SNMK pr. mai 2018

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 2 medlemmer og 2 varamedlem. NHO Sjøfart/Kystrederiene  oppnevner 1 medlem og 1 varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem. Det kan når som helst oppnevnes nytt medlem og varamedlem til styret.