Sjokartstudier
To_menn_i_kurv
simulator

Endring av retningslinjene for tildeling av tilskudd til opplæringsstillinger fra 1 halvår 2019

Styret i SNMK har endret kravet om at personer det søkes om tilskudd til må være EØS-borgere. Retningslinjene er endret fra 1. halvår 2019. Se punkt 1.6.2 i Plan for tildeling av tilskudd for 1. halvår 2019: "Det gis tilskudd til personer i opplæringsstillinger som har gjennomført utdanning ved utdanningsinstitusjon i Norge."

2019-03-15

Kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016/ 14. desember 2019

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016 / 14. desember 2018. Ny avtale er inngått med virkning fra 1. april 2019.

2019-01-30

Ekstraordinært reisetilskudd til kadetter

Styret i SNMK besluttet i 2015 at man ønsket å tildele reisetilskudd til kadetter som inngår opplæringsavtaler basert på protokoll av 14. juli 2015 (protokollen er senere reforhandlet 25. oktober 2016 og 14. desember 2018).

2019-01-30