Sjokartstudier
To_menn_i_kurv
simulator

Kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016/ 14. desember 2019

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016 / 14. desember 2018. Ny avtale er inngått med virkning fra 1. april 2019.

2019-01-30

Ekstraordinært reisetilskudd til kadetter

Styret i SNMK besluttet i 2015 at man ønsket å tildele reisetilskudd til kadetter som inngår opplæringsavtaler basert på protokoll av 14. juli 2015 (protokollen er senere reforhandlet 25. oktober 2016 og 14. desember 2018).

2019-01-30

Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 2. halvår 2018

Det elektroniske søknadsskjemaet er nå tilgjengelig og det er mulig å søke om tilskudd for opplæringsstillinger for perioden 01.07.2018 - 31.12.2018. Søknadsfristen er 1. mars 2019.