Sjokartstudier
To_menn_i_kurv
simulator

Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 2. halvår 2018

Informasjon om det elektroniske søknadskjemaet

 

Island Offshore – årets maritime lærebedrift 2015

Styret i SNMK deler i år ut prisen som årets maritime lærebedrift til Island Offshore. Styret begrunner utdelingen med at Island Offshore både satser på bredde og langsiktighet i sitt opplæringsarbeid.

«I et krevende marked er det imponerende å se hvilket ansvar Island Offshore har tatt i 2015 for oppbygging av maritim kompetanse», sier Kaja Braathen, daglig leder i SNMK.

2016-02-02

Utbetaling av kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016

Ekstraordinært reisetilskudd til kadetter

Styret i SNMK ønsker å avhjelpe den kritiske situasjonen som er oppstått knyttet til mangel på kadettplasser. Som en forsøksordning vil derfor styret tildele reisetilskudd til kadetter som inngår opplæringsavtaler som avviker fra Kadettavtalen som nedfelt i protokoll av 14. juli 2015.

2015-09-14
prisutdeling_mokster_maritimlarebedrift

Simon Møkster Shipping AS - Årets maritime lærebedrift 2014

Prisen for Årets maritime lærebedrift går i år til Simon Møkster Shipping AS. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og gis til en bedrift som har utmerket seg i særlig positiv retning for rekruttering av norsk maritim kompetanse.

2015-06-02