Island Offshore – årets maritime lærebedrift 2015

Styret i SNMK deler i år ut prisen som årets maritime lærebedrift til Island Offshore. Styret begrunner utdelingen med at Island Offshore både satser på bredde og langsiktighet i sitt opplæringsarbeid.

«I et krevende marked er det imponerende å se hvilket ansvar Island Offshore har tatt i 2015 for oppbygging av maritim kompetanse», sier Kaja Braathen, daglig leder i SNMK.

2016-02-02

Utbetaling av kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015

2015-10-14

Ekstraordinært reisetilskudd til kadetter

Styret i SNMK ønsker å avhjelpe den kritiske situasjonen som er oppstått knyttet til mangel på kadettplasser. Som en forsøksordning vil derfor styret tildele reisetilskudd til kadetter som inngår opplæringsavtaler som avviker fra Kadettavtalen som nedfelt i protokoll av 14. juli 2015.

2015-09-14
prisutdeling_mokster_maritimlarebedrift

Simon Møkster Shipping AS - Årets maritime lærebedrift 2014

Prisen for Årets maritime lærebedrift går i år til Simon Møkster Shipping AS. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og gis til en bedrift som har utmerket seg i særlig positiv retning for rekruttering av norsk maritim kompetanse.

2015-06-02

Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 1. halvår 2017

Informasjon om det elektroniske søknadskjemaet

 

Årets maritime lærebedrift for 2014 er kåret

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) vil for andre gang dele ut prisen Årets maritime lærebedrift. Vinneren vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Fafo-prosjekt om kompetansebehovet i maritim næring fram mot 2020

Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har gitt Fafo et oppdrag med kartlegging av næringens framtidige kompetansebehov.
2013-04-04

Antall opplæringsplasser i maritim næring øker år for år

Tall fra SNMKs beregning av tilskudd for 1. halvår 2012 viser at antall opplæringsplasser har hatt en økning på 16 prosent siste år. Det har siden stiftelsen startet sitt arbeid i 2004 vært en svært positiv utvikling i antall opplæringsplasser. I starten var det 1000 plasser – 1. halvår 2012 var 2661.
2012-10-19

Stort behov for kadettplasser til sommeren

Status for kadettdatabasen pr 4. april 2013 er at 429 har fått kadettplass av de som 458 som registrerte seg i 2012. Noen personer med varierende bakgrunn står fortsatt uten plass.
2012-06-21
Forside 2011

Maritim næring satser på kompetanseoppbygging

I 2011 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 52,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 4,7 mill. kroner (ca. 9 prosent) sammenlignet med 2010. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2011 var totalt 2803, en økning på 14 prosent på ett år og nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet i 2004. I tillegg er betydelige midler bevilget til prosjekter på områdene rekruttering, helse, miljø og sikkerhet. Les mer i SNMKs årsberetning for 2011.

2012-03-27