Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Antall opplæringsplasser i maritim næring øker år for år

Tall fra SNMKs beregning av tilskudd for 1. halvår 2012 viser at antall opplæringsplasser har hatt en økning på 16 prosent siste år. Det har siden stiftelsen startet sitt arbeid i 2004 vært en svært positiv utvikling i antall opplæringsplasser. I starten var det 1000 plasser – 1. halvår 2012 var 2661.

Stort behov for kadettplasser til sommeren

Status for kadettdatabasen pr 4. april 2013 er at 429 har fått kadettplass av de som 458 som registrerte seg i 2012. Noen personer med varierende bakgrunn står fortsatt uten plass.
Forside 2011

Maritim næring satser på kompetanseoppbygging

I 2011 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 52,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 4,7 mill. kroner (ca. 9 prosent) sammenlignet med 2010. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2011 var totalt 2803, en økning på 14 prosent på ett år og nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet i 2004. I tillegg er betydelige midler bevilget til prosjekter på områdene rekruttering, helse, miljø og sikkerhet. Les mer i SNMKs årsberetning for 2011.

Tall fra "Nasjonal kadettordning"

Programkoordinator Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum har lagt fram resultatene etter årets arbeid med den nye nasjonale kadettordningen. Det er i alt 359 kadetter som har fått kadettplass i 2011.