Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Omstyring

Styret i SNMK

Stiftelsen skal etter vedtektene ha et styre på syv medlemmer og syv varamedlemmer.

Norges Rederiforbund oppnevner to medlemmer og to varamedlem. NHO Sjøfart/Kystrederiene oppnevner et medlem og et varamedlem. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver et medlem og et varamedlem. Det kan når som helst oppnevnes nytt medlem og varamedlem til styret.

Sjokartstudier

Om SNMK

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk