Den 19.06.2019 vedtok styret i SNMK å endre reglene for tilskudd etter planen del I slik at det også gis støtte til kadetter som er under opplæring til sertifikatklasse 5. Vedtaket får virkning fra vedtaksdato, altså slik at de kan gis støtte for dager om bord fra og med 19. juni 2019.