Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Opplæringsbedrift». For 2018 var det Golden Energy Offshore som vant. Tidligere er prisen gått til Egil Ulvan Rederi, Fjord1, Simon Møkster, Island Offshore og Hurtigruten. Prisen gis til et rederi som har vist ekstra innsats for å sørge for praktisk opplæring gjennom lærlinge- og kadettplasser i bedriften, og det er de fire maritime opplæringskontorene, alle avdelingene av Maritimt forum og medlemsorganisasjonene i SNMK og styret i SNMK som kan nominere bedrifter.

 

Årets maritime opplæringsbedrift, Golden Energy Offshore, er ikke i tvil: det lønner seg å satse på de unge.

 

Under Haugesundkonferansen i februar ble prisen for årets maritime opplæringsbedrift  delt ut for 2018 til Ålesundsrederiet Golden Energy Offshore. Prisen deles ut til en bedrift som har utmerket seg i måten de tar inn og følger opp lærlinger og kadetter. 

 

– Det er veldig kjekt og vi er veldig stolte over å få prisen, sier Svein Terje Brekke Fagervoll i Golden Energy Offshore. Sammen med Gunhild Bolle var han til stede i Haugesund og tok imot prisen.

 

Vil rekruttere de skarpeste hodene

 

Selskapet har de siste årene tatt inn lærlinger, maskinkadetter og dekkskadetter og rekrutterer fra både videregående, fagskoler og høgskoler/universitet.

 

– Vi har jobbet mye med å være en god opplæringsbedrift, så det er kjekt at det blir lagt merke til. Bransjen er i en spennende utvikling, og vi må skaffe oss de skarpeste hodene, fortsetter han.

 

Godt samhold til sjøs

 

– Med en maritim utdanning kan du gjøre så mye forskjellig. Du får komplekse, avanserte og varierte oppgaver, og du kan få jobbe over hele verden. Du møter mye forskjellige mennesker, og det er et godt samhold til sjøs! Fristen for å søke utdanning er 1. mars for videregående og 15. april for fagskole og videregående skole. Gunhild Bolle oppfordrer unge som vurderer en maritim karriere til å ta steget.

 

 

Oppfordrer flere til å tilby læreplasser

 

Den ferske prisvinneren oppfordrer andre bedrifter til å satse på de unge og til å inn lærlinger og kadetter.

 

– Det er veldig mye kjekk ungdom der ute, og det er givende å få de inn i på arbeidsplassen. Innsatsen vi legger i å følge dem opp er verdt det. Det er jo de unge som er framtida vår, avslutter Brekke Fagervoll.