Styreleder

Line Heimstad

Norsk Sjømannsforbund, assisterende tariffansvarlig

Styremedlemmer

Frank Winnberg

Det norske maskinistforbund, rådgiver sjøavtaler

Morten Kveim

Norsk Sjøoffisersforbund, avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Evelyn Blom-Dahl

NHO Sjøfart, fagsjef næringspolitikk

Einar Monstad

Color Line AS, konserndirektør HR

Rune Vikse

Sjøfartsdirektoratet, underdirektør ved kontroll og inspeksjonsavdelingen

Karin Gjerløw Høidahl

Norges Rederiforbund, seksjonsleder

 

Varamedlemmer

Trond Løfgren, Norsk Sjøoffisersforbund

Jan-Erik Lundby, Norsk Sjømannsforbund

Anette Aaser-Stene, Color Line AS

Jack-Arild Andersen, Sjøfartsdirektoratet

Kenneth Erdal, Kystrederiene

Helene Brandal, Det norske maskinistforbund

Tuva Kantardjiev Wettland, Norges Rederiforbund