Styreleder

Morten Kveim

Norsk Sjøoffisersforbund, avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Styremedlemmer

Hege-Merethe Bengtsson

Det norske maskinistforbund, generalsekretær

Line Heimstad

Norsk Sjømannsforbund, assisterende tariffansvarlig

Evelyn Blom-Dahl

NHO Sjøfart, fagsjef næringspolitikk

Einar Monstad

Color Line AS, konserndirektør HR

Rune Vikse

Sjøfartsdirektoratet, underdirektør ved kontroll og inspeksjonsavdelingen

Karin Gjerløw Høidahl

Norges Rederiforbund, seksjonsleder

 

Varamedlemmer

Odd Rune Malterud, Det norske maskinistforbund

Trond Løfgren, Norsk Sjøoffisersforbund

Jan-Erik Lundby, Norsk Sjømannsforbund

Anette Aaser-Stene, Color Line AS

Jack-Arild Andersen, Sjøfartsdirektoratet

Kenneth Erdal, Kystrederiene

Elin Jeanette Barstad, Norges Rederiforbund