Søknadsskjemaet for 2. halvår 2023 sendes ut medio januar 2024 til alle rederier som søkte for 1. halvår 2023. Dersom ditt rederi ikke søkte for denne perioden, men ønsker å søke for 2. halvår 2023, send en epost med rederiets navn til post@rederi.no