• Søker/virksomhetens navn og adresse.

• Prosjektets navn (skal beskrive emnet, hva som skal utføres).

• Prosjektansvarlig, navn, e-postadresse og telefonnummer.

Formål og forventet resultat.

• Prosjektplan, herunder varighet for de enkelte elementer.

• Praktisk gjennomføring.

• Fiansieringsplan/budsjett med og uten støtte fra SNMK.

• Prosjektets overføringsverdi

 Sted, dato og underskrift.

 

Link til søknadsskjema