1f70f6f2-b062-482b-921f-9ca8e395e5b3-w_960.jpg

Årets maritime lærebedrift 2023 er Sea1 Offshore, her ved lærling Samuel Lamark og Tore Lillestø, Chief Operations Officer. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss overrakte prisen ombord på Christian Radich.

 

Sea1 Offshore, tidligere Siem Offshore, er Norges beste rederi på å ta imot og lære opp unge sjøfolk. Utmerkelsen kommer fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som består av representanter fra hele maritim næring.

– Vi har gjennom mange år jobbet målrettet for å bidra til rekruttering og opplæring av norske sjøfolk. Utmerkelsen viser at vi har gjort mye riktig. Antall lærlinger hos oss har økt jevnt og trutt, og i dag går 14 unge menn og kvinner i lære på våre skip, sier Tore Lillestø, Chief Operations Officer i Sea1 Offshore. 

Hvert år deles prisen «Årets Maritime Lærebedrift» ut til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. Prisen ble delt ut av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss ombord på Christian Radich.  

– Jeg er glad for at vi har bedrifter som bidrar til at vi har sjøfolk i verdensklasse, og dermed mer konkurransekraft i en av Norges viktigste næringer. Sea1 Offshores satsing på lærlinger og lettmatroser er viktig for rekruttering til næringa. Rederiets samarbeid med Christian Radichs Windjammer lettmatrosprogram bidrar til å løfte ungdom fra utenforskap til sjømannskap. Dette er en verdig vinner, og jeg gratulerer så mye, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. 

Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16 - 25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser. Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger. Lillestø forteller at de samarbeider med videregående skoler og inviterer til elevbesøk på skipene.  

– Det handler om å gjøre ungdommene nysgjerrige på yrkeslivet til sjøs og åpne øynene deres for de mulighetene som finnes her. Å bidra til å sikre rekrutteringen til den maritime næringen er et samfunnsansvar for alle aktører i bransjen, sier Lillestø. 

Sea1 Offshore bestreber seg på å rekruttere fra hele landet. I vinter var flere skoleelever fra maritime skoler og linjer utplassert ombord på deres skip. Flere av disse elevene vil begynne som lærlinger i rederiet etter at de avslutter skolen i slutten av juni. 

Samuel Lamark har vært lærling i rederiet i to år, og skal fortsette som matros når lærlingperioden er over.  
– Jeg stortrives her. Vi lever tett på hverandre, og det føles like nært med kollegaene som med familie og venner hjemme. Kollegaene mine er utrolig dyktige og flinke til å dele sin kunnskap. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier Lamark.  

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, som står bak prisen, legger vekt på at rederiet bidrar til å løfte matrosyrket og at de også satser på ungdom som står utenfor arbeidslivet. De trekker fram at det er viktig for fremtiden til skipsnasjonen Norge at rederiene gjør en innsats for å tiltrekke seg lærlinger.  

– Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Over 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte fartøy, og vi trenger enda flere. Da er det utrolig viktig å ha rederier som går foran og bidrar til opplæringen på denne måten, sier Line Heimstad, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. 

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen: 

 • 2022: Solstad Offshore 

 • 2021: Frøy ASA 

 • 2020: Odfjell SE 

 • 2019: Color Line 

 • 2018: Golden Energy Offshore 

 • 2017: Egil Ulvan Rederi 

 • 2016: Fjord1 

 • 2015: Island offshore 

 • 2014: Simon Møkster 

 • 2013: Hurtigruten 

Fakta om maritim næring i Norge:   

 • Målt i flåteverdi er Norge verdens femte største skipsfartsnasjon. 

 • Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs hele kysten. 

 • I 2023 sysselsatte maritim næring 88 600 personer i Norge og skapte verdier for til sammen 211 mrd. kroner.  

 • Om lag 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte fartøy. 

 • Innenfor de maritime fagene kan man ta læretid som matrosskipsmotormekaniker eller maritim elektriker. Man kan også være maritim lærling med fagene  kokkkonditor,  servitør og   reiselivsmedarbeider. Det er i dag 2061 maritime lærlinger i Norge.  

 • I tillegg tar rederiene inn imot kadetter fra fagskolene som trenger praksis for å utdanne seg til styrmenn og maskinister. I dag utgjør de 429 personer.