Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

 

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris og vi setter stor pris på anerkjennelsen. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig i årene som kommer, er vi avhengige av å kontinuerlig rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse. Alt dette opplever vi at norske kadetter og lærlinger har, sier Harald Fotland, COO i Odfjell.

 

– Odfjell er en solid bidragsyter til neste generasjons sjøfolk. De tar inn flere lærlinger enn de trenger, og et overveldende flertall av lærlingene og kadettene deres blir værende i næringen. Derfor var det ingen tvil om at årets pris skulle gå til dem, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i SNMK

 

Ble overrakt av Statsministeren

Prisen ble utdelt av Statsminister Erna Solberg. I sin overrekkelse leste hun opp juryens begrunnelse.

 

– Odfjell har i flere år jobbet systematisk med å rekruttere unge norske talenter inn i selskapet. De tar inn betydelig flere lærlinger enn de trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren til sjøs. De er synlige i lokalmiljøet i Bergen og jobber tett med utdanningsinstitusjonene. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket. Gratulerer til Odfjell, som årets maritime lærebedrift, sier Solberg.

 

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Statsministeren deler ut prisen

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:

2013: Hurtigruten

2014: Simon Møkster

2015: Island offshore

2016: Fjord1

2017: Egil Ulvan Rederi

2018: Golden Energy Offshore

2019: Color Line

 

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell.

 

Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen.