Dette er riktignok en nedgang i antall plasser fra forrige halvår, da det totale antall nådde 2803, men vi ser hvert år en slik bølgedal i årets første halvår. Sammenligner vi de siste tallene med første halvår 2011, har vi totalt hatt en oppgang på 16 prosent dette siste året.

Alle kategorier opplæringsplasser har hatt en positiv utvikling siste år. Antall plasser for dekkslærlinger har økt med 17 prosent,  maskinlærlingene har økt med 21 prosent, elektriker med 23 prosent, catering med 33 prosent og fiske med 34 prosent. Kadetter på dekk har fått en økning på 6 prosent siste året og maskinkadetter en økning på 13 prosent. Antall plasser for junioroffiserer på dekk har økt med 13 prosent, og for junioroffiserer maskin er økningen på 6 prosent. 

SNMK bevilger for 1. halvår 2012 kr. 28,7 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Totalt 198 rederier har opplæringsstillinger, se ”Statistikk”.