Basen viser at 632 personer startet siste året på fag- og høgskolen høsten 2011. I løpet av skoleåret er dette tallet redusert til 458. Dette er et frafall på 174, dvs. 27,5 %.

I dag går 637 personer det siste året på fag- og høyskole. Dersom frafallet blir som i 2012, trenger vi 467 kadettplasser sommeren 2013. Fordelingen på de 637 er: Fagskolen nautisk 263 Fagskolen maskin 170 Høyskolen nautikk 181 Høyskolen maskin 23

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er opptatt av at rederiene skal være kjent med det store behovet for kadettplasser og vil samtidig oppfordre bedriftene til å ta inn flere kadetter. En særlig oppfordring går til rederier som ennå ikke har tatt inn kadetter. Gjennom den nasjonale kadettdatabasen jobbes det nå aktivt med å skaffe flere kadettplasser. Databasen drives av Maritimt Forum med støtte fra Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart,Fraktefartøyenes Rederiforening, Sjøforsvaret, Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og de maritime opplæringskontorene i Ålesund, Tromsø, Haugesund samt Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge. Sjekk ut aktuelle kadetter i ”Kadettdatabasen” på: www.maritimt-forum.no (Rederier innlogging).

Vi minner om muligheten til å søke om tilskudd til både lærlinger, kadetter og junioroffiserer. Søknadsfristen for 2. halvår 2012 er 15. februar 2013!

Dersom dere ønsker mer informasjon om hvordan kadettdatabasen fungerer, ta kontakt med Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum (tef@maritimt-forum.no) eller telefon 951 77 752.