Ved starten av året sto 198 kadetter uten plass, mens det i dag er 26 registrerte i kadettdatabasen som ikke har fått kadettplass, hvorav 10 i vikarstillinger.

Det har vært arbeidet aktivt med å informere om ordningen, gi studentene personlig oppfølging og skaffe flere kadettplasser.
 
Prognosene for 2012 og 2013 viser at det fortsatt vil være et stort behov for at rederiene tar inn flere kadetter. Antall studenter i maritime fag som uteksamineres fra høgskoler og fagskoler våren 2012 forventes å være ca. 632, en økning på 15% fra 2011.
Dersom noen ønsker mer informasjon om hvordan kadettdatabasen fungerer, kan Bent Christian Christoffersen i NR (bcc@rederi.no) eller Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum (tef@maritimt-forum.no) kontaktes.

Link til kadettdatabasen

(Artikkelen ble oppdatert 6. januar 2012).