Styret har særlig merket seg nedgangen i antall junioroffiserer, og håper økningen vil ha positiv effekt på rekrutteringen av både junioroffiserer, kadetter og lærlinger fremover.

Tilskuddsbeløpet er differensiert på stilling, samt om det mottas tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet etter tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Økningen medfører at det det gis støtte med følgende satser:

 

Gruppe A: Lærlinger (fagbrev)

A1) Lærlinger utenfor tilskuddsordningen kr. 184,- pr. dag om bord.

A2) Lærlinger innenfor tilskuddsordningen kr. 131,- pr. dag om bord.

 

Gruppe B: Kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3

B1) Kadetter utenfor tilskuddsordningen kr. 368,- pr. dag om bord.

B2) Kadetter innenfor tilskuddsordningen kr. 236,- pr. dag om bord.

 

Gruppe C: Junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2

C1) Junioroffiserer utenfor tilskuddsordningen kr. 308,- pr. dag om bord.

C2) Junioroffiserer innenfor tilskuddsordningen kr. 198,- pr. dag om bord.