Styret i stiftelsen ønsker også i år å gi oppmerksomhet til en bedrift som tar særskilt ansvar for å sikre opplæringsplasser.

Bedrifter som tar inn maritime lærlinger og/eller kadetter kan nomineres. Det er de fire maritime opplæringskontorene, alle avdelingene av Maritimt forum og medlemsorganisasjonene i SNMK og styret i SNMK som kan nominere bedrifter. Styret i stiftelsen skal deretter gjøre en skjønnsmessig vurdering av de nominerte kandidatene basert på følgende kriterier:

1)            Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten.

2)            Innsats for næringen ut over egen bedrifts interesse.

3)            Tiltak for kvalitet i opplæringen.

4)            Tiltak for mangfold i rekrutteringen.

For at det skal være mulig å sammenlikne nominerte kandidater, ber vi om at en begrunnelse som er knyttet opp mot kriteriene nevnt ovenfor, sendes inn sammen med nominasjonen. Frist for å sende inn nominasjonsforslag er søndag 15. januar 2023.  Nominasjoner sendes undertegnede på epost. Prisen deles ut på Haugesundskonferansen som arrangeres i månedsskiftet januar-februar.

Informasjon om tidligere vinnere av prisen Årets Maritime Lærebedrift finnes her.

Er det noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med daglig leder, Hege Ajer Petterson, Tlf. 93029871.