Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Forside 2011

Maritim næring satser på kompetanseoppbygging

I 2011 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 52,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 4,7 mill. kroner (ca. 9 prosent) sammenlignet med 2010. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2011 var totalt 2803, en økning på 14 prosent på ett år og nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet i 2004. I tillegg er betydelige midler bevilget til prosjekter på områdene rekruttering, helse, miljø og sikkerhet. Les mer i SNMKs årsberetning for 2011.