Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 2. halvår 2018

Det elektroniske søknadsskjemaet er nå tilgjengelig og det er mulig å søke om tilskudd for opplæringsstillinger for perioden 01.07.2018 - 31.12.2018. Søknadsfristen er 1. mars 2019.


Link til det elektroniske søknadsskjemaet for 2. termin 2018 er sendt til alle rederier som søkte for 1. halvår 2018. Dersom ditt rederi ikke søkte forrige termin, men ønsker å søke for 2. halvår 2018 – vennligst send navn på rederi og epost-adresse til post@rederi.no.

Søknadsprosessen
Søkeprosessen er to-delt. Hvert rederi vil få tilsendt en epost med en unik link til trinn 1 av søknadsskjemaet, hvor det fylles ut informasjon om rederiet og fartøyenes navn. Når trinn 1 er besvart vil rederiet motta epost med trinn 2 av søknadsskjemaet på hvert fartøy. Dette gjør det enklere å bearbeide tallmaterialet, og minsker risikoen for feil i behandlingen av søknadene.

VIKTIG: Hvert rederi skal ha en egen link til søknadsskjemaets trinn 1. Ta kontakt med post@rederi.no dersom du trenger link til flere søknadsskjemaer for flere rederier.

Det er viktig at trinn 1 fylles ut så snart som mulig, da denne informasjonen danner grunnlag for utsendelse av trinn 2.

Rutine for innsendelse av revisorbekreftelse
Revisorbekreftelse vedlagt kopi av søknaden må foreligge for at søknaden skal være komplett. Mal for revisorbekreftelse kan lastes ned fra nettsiden under "Viktige vedlegg". Søknadsskjemaet stenges for utfylling 01.03.2019, og frist for innsendelse av revisorbekreftelse er 15.03.2019. Revisorbekreftelse med kopi av søknaden sendes: post@rederi.no

Kopi av lærlingekontrakter og ansettelseskontrakter skal ikke lenger sendes inn. Et utvalg av innkomne søknader kan bli kontrollert. De rederiene dette gjelder, vil da bli kontaktet direkte.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut