Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 2. halvår 2017

Informasjon om det elektroniske søknadskjemaet

 

Det elektroniske søknadsskjemaet vil om kort tid bli sendt ut. Søkeprosessen er to-delt. Hvert rederi vil få tilsendt en epost med en unik link til trinn 1 av søknadsskjemaet, hvor det fylles ut informasjon om rederiet og fartøyenes navn. Når trinn 1 er besvart vil rederiet motta epost med trinn 2 av søknadsskjemaet på hvert fartøy. Dette gjør det enklere å bearbeide tallmaterialet, og minsker risikoen for feil i behandlingen av søknadene.

Epost med unik link til søknadsskjemaet vil om kort tid bli sendt til alle rederier som søkte for 1. halvår 2017.

Dersom ditt rederi ikke søkte for denne perioden, men ønsker å søke for 2. halvår 2017 – vennligst send navn på rederi og epost-adresse til post@rederi.no.

VIKTIG: Hvert rederi skal ha en egen link til søknadsskjemaets trinn 1. Ta kontakt med post@rederi.no dersom du trenger link til flere søknadsskjemaer for flere rederier.

Det er viktig at trinn 1 fylles ut så snart som mulig, da denne informasjonen danner grunnlag for utsendelse av trinn 2.

Rutine for innsendelse av revisorbekreftelse:
Revisorbekreftelse vedlagt kopi av søknaden må foreligge for at søknaden skal være komplett. Mal for revisorbekreftelse kan lastes ned fra nettsiden under "Viktige vedlegg". Søknadsskjemaet stenges for utfylling 01.03.2018, og frist for innsendelse av revisorbekreftelse er 15.03.2018. Revisorbekreftelse med kopi av søknaden sendes: post@rederi.no

Kopi av lærlingekontrakter og ansettelseskontrakter skal ikke lenger sendes inn. Et utvalg av innkomne søknader kan bli kontrollert. De rederiene dette gjelder, vil da bli kontaktet direkte.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut