Hvordan søke om midler til prosjekter?

Søknad om tilskudd til andre rekrutterings-, opplærings-, HMS-tiltak – Planen del II

Søknaden må inneholde:

• Søker/Virksomhetens navn og adresse

• Prosjektets navn (bør beskrive emnet, hva som skal utføres)

• Prosjektansvarlig, navn, e-postadresse og telefonnummer

• Formål

• Forventet resultat

Planlegging, herunder varighet/tidsperspektiv på de enkelte elementer.

Hvordan prosjektet praktisk skal gjennomføres, evt. samarbeidspartnere osv.

Henvisning til retningslinjene (der det må fremgå hvordan søknaden tilfredsstiller disse)

Finansieringsplan/budsjett (med og uten støtte fra SNMK - det må settes opp alternativ plan/budsjett for begge situasjoner)

• Overføringsverdi (det må fremgå hvorledes prosjektet har interesse for andre)

• Sted, dato og underskrift

Søknad sendes: Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse - post@rederi.no

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut