Årsberetninger

Årsberetninger

I 2014 bevilget Stiftelsen norsk maritim kompetanse om lag 64,3 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2014 var totalt 3.103, mot 1.348 i samme periode i 2004 – året SNMK ble opprettet.

I tillegg til tilskudd til opplæringsplasser har Stiftelsen gitt bidrag til rekrutteringsprogrammet «Ikke for alle» med om lag 3 mill. kroner, samt ulike rekrutterings- og opplæringsprosjekter og HMS-tiltak med 3,5 mill. kroner. Hovedsatsingene i 2014 utover «Ikke for alle» har vært knyttet til rekrutteringsprogrammet «Maritim Karriere» og videreføring av «Nasjonal kadettdatabase».

 

Forside 2014

Årsberetning for 2014

Last ned

 

 

Forside 2013

Årsberetning for 2013

Forside 2012

Årsberetning for 2012

Forside 2011

Årsberetning for 2011

Forside2010

Årsberetning for 2010

Forside09_700x871

Årsberetning 2009

Forside 08

Årsberetning 2008

Forside07

Årsberetning 2007

Forside_06

Årsberetning 2006

Forside_05

Årsberetning 2005

Forside_04

Årsberetning 2004

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut